Wat beweegt Mira?

Mira Brouwer

Wie ben jij als therapeut? Dit was laatst de eerste vraag die mij gesteld werd in een kennismakingsgesprek. Natuurlijk wil je weten wát ik bied, maar net zo belangrijk is het om inzicht te krijgen in wie ik ben. Voilà, hier een inzicht in de meest gestelde vragen.

1. Welke gebeurtenis in je leven is belangrijk voor je geweest?
Er zijn veel belangrijke gebeurtenissen. Een daarvan is dat ik RSI kreeg in mijn studententijd aan de Wageningen Universiteit. Dit zette alles op de kop, want immers alles wat ik deed was achter de computer en dat kon nu (en in de toekomst?) niet meer. Wat nu? Ik werd gedwongen na te denken over existentiele vragen als ‘wat wil ik in het leven?’, ‘wie ben ik eigenlijk?’ Een spannende tijd waarin ik meer bewust werd van mijn innerlijke leven. Ik werd uitgedaagd te vertrouwen op mezelf, mijn lichaam en ik leerde mijn gevoelswereld te gebruiken als richtinggevers.
Juist door deze periode ben ik op het pad gekomen van therapie en coaching. Achteraf kan ik zeggen dat het een mooi kado was in een lelijke verpakking.

2. Waarom ben je therapeut geworden? Ik ben nieuwsgierig naar wat de mens beweegt. En dat begon natuurlijk bij mijn eigen leven. Zelfreflectie en de wens tot persoonlijke groei zijn hierin de aanjagers. In het therapeutische vak komen belangrijke delen van mij tot uiting; vermogen tot empathie, analytisch denken en creatief inspelen op wat er is. Zo is het een vorm van zelfexpressie. Daarbij ervaar ik het begeleiden van ieders persoonlijke proces tot zelfontplooing als zeer waardevol.

3. Wat vind je het fijnste aan je vak als therapeut? Ik ben heel dankbaar dat ik op een wezelijk niveau contact mag maken met de mens. Verbinding staat hierin centraal, zowel met jezelf als in verbinding met de ander.

4. Ben je zelf ook wel eens in therapie geweest / heb je wel eens coaching gehad. Hoe was dat? Jazeker. Ik ervaar therapie en coaching als heel fijn. Het brengt me helderheid in wie ik werkelijk ben. Ik heb geleerd emoties te reguleren, overtuigingen te onderzoeken en voor mijn behoefte te gaan staan. Daardoor ervaar ik meer rust in mezelf en voel ik me vrijer om vanuit autonomie verbinding aan te gaan.

5. Wat doe je in je vrije tijd? Ik dans en doceer dansexpressie (vorm van improvisatie). Dit is een heerlijke manier om in flow te komen. Lichaam en geest in beweging!

6. Heb je een partner en/of gezin? Ik ben al jaren gelukkig samen met mijn vriend. Ons recept? Openheid, aangeven van behoeften en aandacht.

7. Jouw favoriete quote? ‘Je leert jezelf kennen via de ander, door zich aan de ander te spiegelen’.

Dank voor je aandacht en interesse! Wil je meer over mij weten? Lees ook mijn achtergrond of neem contact met me op.

Relatieproblemen & Corona. Mag ik deze dans van u?

dansers kijken omhoog. Relatieproblemen

Meer relatieproblemen ten tijde van corona?

Neemt de kans op relatieproblemen toe nu ons leven in sneltreinvaart veranderd met de komst van het Corona virus? Om mij heen zie ik dat (relatie)patronen versterkt worden. Diegene met een laissez faire houding zwemmen nu in de structuurloosheid van de dag. Zorgelijkheid veranderd in angst met een versterkte hang naar secundaire controle en korte lontjes ontploffen sneller nu velen thuis op elkaars lip zitten.

Hoe gaat het er bij jullie thuis aan toe? Herken jij dat bestaande dynamieken versterkt worden? Wanneer dagelijksheid wegvalt en het levensritme plots veranderd, worden we aangesproken op ons veerkrachtig vermogen om (relatie)patronen te doorbreken. Voordat dit relatieproblemen worden. Maar hoe doe je dat?

Voor de grens bewegen

Ook ik ben aan het onderzoeken hoe ik met de veranderingen om kan gaan. In mij komt de vechter omhoog. Ik ga oplossingen onderzoeken hoe ik tóch dat waardevolle contact met mensen aan kan gaan. Ditmaal digitaal, wat in eerste instantie niet mijn voorkeur heeft. Ik heb me nog nooit zo goed beseft dat contact en fysieke nabijheid belangrijke behoeften voor mij zijn. Ik herwaardeer het belang van voedende relaties en mijn werk zelf: in contact en verbinding staan met de mens. Hoe kan ik hier nu alsnog vorm aan geven?

En ja, mijn neiging is om het áán te gaan en me er in te storten. Daarbij over mijn fysieke- (rsi) en emotionele (“het moet”) grenzen heen te gaan. Ik heb mezelf op tijd terug kunnen fluiten om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn kunnen. Zodat ik vóór de grens beweeg en niet erover.

De dans

Wanneer we verhoogde stress ervaren, hebben we de neiging om vanuit onze overlevingsstratiegie te reageren: vechten, vluchten of verstijven. Deze dyamieken uiten zich ook in onze relaties. Zo leert EFT ons dat er drie dansen zijn: mensen zoeken de volledige confrontatie, of de dansvloer is leeg want ieder gaat zijn eigen gang, of de één zoekt de confrontatie en de ander verlaat de dansvloer.

  • Bij de eerste dans is er conflict in de vorm van verwijten, claimen en commentaar geven.
  • In de tweede dans kruipen beiden in hun schulp en weten niet meer hoe de ander te bereiken.
  • In de laatste dans verwijt de een: ‘waarom zie je me niet staan?’, en de ander trekt zich nog verder terug en wil met rust gelaten worden.
dansers in relatieconflict

Verbinding herstellen

Deze dynamiek, het patroon, in een metafoor van dans, is belangrijker om te zien dan de inhoud zelf. Het maakt niet uit of het conflict gaat over het symbool: snijdende stilte, de opvoeding, de rommel in huis of de afwas. Het gaat om het inzien van het proces. Ook ten tijde van corona kunnen zo relatieproblemen aangepakt worden.

Er wordt een beroep gedaan op ons vermogen tot (zelf) empathie. Kunnen we de brug slaan naar de ander en met dat wat er dieper in ons leeft? Erken ik mijn onzekerheid? Kan ik die ander werkelijk zien? Horen we wat onze onderliggende behoeften zijn? Mogen we kwetsbaar zijn? Want als deze coronacrisis iets toont, is het wel onze kwetsbaarheid, afhankelijkheid én vermogen tot verbinding.

Herken jij je in een van de drie dansen? Dat is heel mensenlijk. Wil jij verandering? In mijn praktijk help ik mensen inzicht te krijgen in hun patronen én hoe ze die patronen kunnen doorbreken. Gelukkig heb ik mijn patroon van weerstand doorbroken en kan jij dat nu ook digitaal in mijn praktijk via beeldbellen! Wees welkom om deze dans samen te verkennen.

Scheiden of blijven?

kruising, scheiden of blijven?

Beslissingen maken kunnen lastig zijn. Scheiden of blijven? Vrijen of niet? Iets voor jezelf doen of samen? Dilemma’s over beslissingen veroorzaken angsten die met vrijheid, verantwoordelijkheid, keuze, spijt, verlangen en wil te maken hebben. Daarom zullen veel mensen zich tot het uiterste inspannen actieve beslissingen uit de weg te gaan. Bijvoorbeeld door te wachten totdat de partner een beslissing maakt. Maar we nemen ook een passieve beslissing wanneer we geen beslissing maken, of wanneer we een ander zover krijgen dat die de beslissing voor ons neemt. Wanneer we geen verantwoordelijkheid voor ons leven nemen belanden we in een negative spiraal.

Waarom is dit lastig? Het maken van keuzen confronteert ons niet alleen met de mate waarin we onszelf scheppen, maar ook met de grenzen van onze mogelijkheden. Wanneer we een beslissing nemen, sluiten we andere mogelijkheden uit. Besluiten nemen is een grenservaring waarin we bewust worden dat ‘ Alles vergankelijk is’ en ‘Alternatieven elkaar uit sluiten’ (Therapie als geschenk, Irvin Yalom).

Als we verandering willen, een keuze maken, is het ten eerste nodig dat we erkennen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. En ja, dat kan best spannend zijn. Ben je blij met het het nu gaat? Of zoek je verandering? Ik help je/jullie graag regie te nemen in dit proces. Om zo vanuit autonomie te verbinden. Neem contact op voor een eerste stap.

Familie opstellingen Nijmegen

Zit je met relatievraagstukken in je maag en wil je op jouw proces gecoached worden? Ik bied familie opstellingen aan voor verschillende vormen van relaties die inzicht zoeken. Familie opstellingen valt onder systemisch opstellingenwerk. Hierin wordt er zowel de persoon als naar de (relationele) context gekeken. Familie opstellingen en organisatie opstellingen zijn hierin bekend en beide bied ik aan in de Relatiepraktijk in Nijmegen. In een 1 op 1 setting gaan we de diepte in; wat zijn ware verlangens? Door de verbinding met jezelf te versterken kan er ruimte komen voor acceptatie, rust en mogelijkheden.

Thema’s die kunnen spelen zijn bijvoorbeeld grote veranderingen, familie en werkvraagstukken, twijfel aan de relatie, het missen van een levenspartner of er juist niet van loskomen, ruzie, communicatie problemen, moeite met grenzen aangeven, het willen leren omgaan met gevoelens en behoeften.

Samen onderzoeken we de situatie. Bijvoorbeeld, staat ieder op zijn plek? Hoe is de communicatiestijl? Wat zijn de onderliggende behoeften? Is er een balans tussen geven en ontvangen? Liggen bovendien de verwachtingen op een lijn?

familie opstellingen Nijmegen in Mira Brouwer relatieprakijk
Sta jij op je plek? Geef vorm aan jezelf in relaties.

Daarbij karakteriseert mijn aanpak zich door gebruik te maken van opstellingsattributen die symbool staan voor onszelf en de context. Door het vraagstuk (het beeld) met opstellingsattributen letterlijk buiten onszelf te plaatsen, kunnen we er met afstand naar kijken. Daardoor kunnen we ervaren, bewegen, zien en voelen wat er (on)bewust afspeelt.

Opstellingen laten het innerlijk beeld zien dat iemand van zichzelf en andere heeft. Wat we kunnen veranderen is deze innerlijke relatie met onszelf en met personen van wie wij een innerlijk beeld hebben en die op die manier in onszelf worden gerepresenteerd. Wanneer wij onze innerlijke beelden kunnen erkennen, verliezen zij hun betekenis en kunnen wij innerlijk tot rust komen.

De methode systemische familie opstellingen, geleerd bij Loes Koot, gebruik ik zowel voor relatiecoaching- als voor relatietherapie trajecten in de Mira Brouwer Relatiepraktijk te Nijmegen. Of je nou samen komt of individuele begeleiding zoekt. Meer weten over het aanbod relatietherapie en relatiecoaching? Lees verder.