Privacystatement

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers worden verwerkt door: Mira Brouwer (ZZP). Mijn website-adres is www.mirabrouwer.nl. Ik ben bereikbaar via info@mirabrouwer.nl.

2. Verkrijgen van persoonsgegevens
Overeenkomst

Wanneer ik een overeenkomst aanga met een opdrachtgever, of wanneer iemand interesse toont in een overeenkomst, verstrekt deze persoon mij persoonsgegevens. Dat kan tijdens een gesprek, via e-mail of telefonisch. Ook kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden (in het kader van bijv. een coachtraject of gespreksgroep).

Nieuwsbrief

Mensen die hebben aangegeven mijn nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgen deze elke 1 tot 2 maanden, om op de hoogte te worden gebracht van ontwikkelingen van Mira Brouwer Relatiepraktijk, relatietherapie, relatiecoaching, blog of gerelateerde activiteiten.Voor de nieuwsbrief sla ik de volgende gegevens op: Naam en e-mailadres.
Wil je deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Dan hoef je niks te doen. Zou je van de lijst af willen? Dan kan dat via de volgende link of via de link onder aan elke nieuwsbrief: 
Uitschrijven

3. Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

Geboortedatum

Geslacht / genderidentiteit

Werksituatie

Competenties en interessegebieden

Gespreksverslagen

Inhoud van communicatie

Overzicht van financiële uitwisseling

4. Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact

Het bieden van een persoonlijk therapie- of coachtraject

Een goede en efficiënte dienstverlening

Beheer van het cliëntenbestand

Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

Verbetering van de dienstverlening

Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening

Facturering

Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

– Nieuwsbrief

– Nakoming van wettelijke verplichtingen

5. Waarom worden de persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de opdrachtgever, met betrekking tot het therapie- of coachtraject. Deze persoonsgegevens kunnen verwerkt worden om te voldoen aan de eisen gesteld door een beroepsgroep. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

6. Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.

  • Voor het maken van een afspraak via het contactformulier sla ik de volgende gegevens op op: naam, e-mail, telefoonnummer en of men interesse heeft in coaching of therapie en het bericht.

  • Voor de nieuwsbrief sla ik de volgende gegevens op: naam en e-mail adres.

Met de volgende Verwerkers zijn overeenkomsten gesloten:

  1. Stichting Antenna als provider van mijn Domeinnaam en Website.

  2. Mailchimp als aanbieder van mijn Nieuwsbrief.

Verder kan er voor de hierboven genoemde doeleinden gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals:

Boekhouder

– … of andere derden die worden ingeschakeld bij het therapie- of coachtraject.

Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Clienten die referenties geven over de door mij geleverde diensten, en die gepubliceerd zijn op de pagina ‘referenties geven hier persoonlijk toestemming voor. Met hun toestemming is dit anoniem of met gebruik van een voornaam of pseudoniem. Ik zal nooit een gegeven verklaring online publiceren zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende client.

7. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Persoonsgegevens kunnen buiten de EER (Europese Economische Ruimte)

door derden worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Mailchimp of Facebook in mijn contact met een (potentiële) opdrachtgever. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

8. Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacy-statement zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

9. Hoe ik persoonsgegevens beveilig?

De gegevens die je ingevoerd hebt, worden beveiligd en versleuteld verzonden en opgeslagen volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik vind het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van derden. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:

Encryptie van e-mailopslag

Wachtwoord dat ingaat wanneer de computer 5 minuten niet gebruikt is.

10. Cookies

Ik gebruik geen Cookies waarvoor een melding verplicht is. WordPress gebruikt cookies alleen voor het functioneren van de eigen website: navigatie. Er worden dus geen tracking cookies geplaatst door mij of door derden. Er worden geen gebruiks- of bezoekersgegevens gedeeld met Facebook.

11. Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

12. Rechten van (potentiële) opdrachtgevers

Iedere (potentiële) opdrachtgever heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van diens persoonsgegevens en informatie te krijgen over wat ik met de gegevens doe. Na ontvangst van dit verzoek ontvangt diegene binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens die ik bezit. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de (potentiële) opdrachtgever verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen, over te dragen aan een andere partij of af te schermen. Ook kan diegene bezwaar aantekenen tegen de verwerking van diens persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

13. Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacystatement van Mira Brouwer worden gepubliceerd op deze pagina. De herzieningsdatum van deze pagina wordt in dat geval bijgewerkt.

Laatste up-date gepubliceerd op 21 februari 2019