EFT Relatietherapie

Liefde en verbinding herstellen met EFT relatietherapie in Nijmegen

In relatietherapie werk ik vanuit EFT (Emotionally Focused Therapie). Emoties zijn hierin de ingang tot verandering. In de relatietherapie werken we aan het creëren van emotionele veiligheid als basis voor het herstellen van verbinding en het vergroten van responsiviteit van de eigen en elkaars behoeften. Of terwijl:

zeggen wat je echt vanbinnen voelt en dat op zo’n manier dat de ander hierop kan reageren én luisteren naar de werkelijke behoefte van de ander

Het leren erkennen van emoties en behoeften is een sleutel in EFT relatietherapie. “Emoties zijn als de muziek van de relatiedans” zegt Sue Johnson ook wel, de grondlegger van EFT relatietherapie. Onze emoties tonen wat we beleven in een proces. Emoties geven richting aan onze neigingen (patronen), maar ook inzicht in onze werkelijke behoeften. Bijvoorbeeld wanneer we verdriet voelen, kunnen we behoefte hebben aan steun.

Hechtingstheorie ligt aan de basis van EFT. Responsiviteit en contact zijn de bouwstenen voor verbinding. Wanneer het ‘spannend’ wordt, dus wanneer we de verbinding niet als veilig ervaren, bijvoorbeeld door verwijten of afstandelijkheid, kan er een angst voor verlies bovenkomen. Ieder gaat daar op een eigen manier mee om. De een gaat protesteren en de ander kan in de modus ‘ik kan het wel alleen’ schieten. Dat is heel mensenlijk. Daarmee proberen we pijnlijke gevoelens te beschermen. Helaas kunnen stellen hierdoor ook vast komen te zitten in vicieuze cirkels van patronen en is de verbinding nog verder zoek..

In EFT relatietherapie zullen we samen belemmerende interactiepatronen onderzoeken. Ik help jullie in het proces dieperliggende emoties helder te krijgen en verlangens uit te spreken. Zodat jullie leren de verbinding te herstellen wanneer deze (tijdelijk) zoek raakt. Met EFT relatietherapie schenkt je aandacht aan het fundament en de veerkracht van de relatie.

Als relatietherapeut ben ik gespecialiseerd in EFT. Ik heb training gevolgd bij Stichting EFT Nederland.

Stichting EFT Nederland